ေယာဂ အာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ေယာဂ စတင္ေလ့က်င့္တဲ့အခါမွာ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ? စိတ္ကိုဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ?

■ နည္းစနစ္က်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေယာဂဆရာမ ေရႊပံုျမတ္က “ေယာဂအာသန” အစီအစဥ္မွာ လက္ေတြ႕ျပသထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999