ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕အသံ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ကို စတင္တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္ဟာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္မွာေတာ့ တာ၀န္ကေန ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး မတ္ ၂၈ ရက္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္က ႏုတ္ထြက္ထားတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို သမၼတသစ္ အေျပာင္းအလဲအေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕ အျမင္နဲ႔ သမၼတသစ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အခုလို စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,743