ျမန္မာ႔ရိုးရာမဟာသၾကၤန္ အဆိုအကမ်ား (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ သၾကၤန္ေတးသံ သၾကၤန္ဒိုးသံမ်ား ပ်ံ႕လြင္႔ေ၀ဆာေနေသာ လတန္ခူးအခ်ိန္အခါတြင္ ျမန္မာ႔ရိုးရာ မဟာသၾကၤန္ အဆိုအကမ်ားကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727