ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ Head Stand Pose

■ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းျပန္အေနအထားအတိုင္း ျပဳလုပ္ၿပီး က်င့္ရတာေၾကာင့္ ေယာဂကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေနသူေတြအတြက္ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။

■ ခႏၶာကိုယ္ Balance ကိုေသခ်ာထိန္းၿပီး က်င့္ရတာေၾကာင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္ေစၿပီး ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေပးပါက အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေစပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720