ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္ မဟာသၾကၤန္ကာလအတြင္း စတုဒိသာေကၽြးေမြးသူ မ်ားျပားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ သႀကၤန္ကာလေလာက္ မ်ားျပားမႈ မရွိခဲ့

ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွာ ယခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း စတုဒိသာေကၽြးေမြးသူ မ်ားျပားခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ သႀကၤန္ကာလနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ စတုဒိသာေကၽြးေမြးမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727