ကယားျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၲဳတြင္းေဒသတြင္ ေရ႐ွားပါးေသာေၾကာင့္ သႀကၤန္ေရ မကစားရဘဲ အတက္ေန႔က်မွသာ အလွဴရွင္တစ္ဦးေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ေရကစားရ

ကယားျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၲဳတြင္းေဒသမွာ ေရ႐ွားပါးတာေၾကာင့္ သႀကၤန္ေရမကစားရဘဲ အတက္ေန႔က်မွသာ အလွဴရွင္တစ္ဦးေၾကာင့္ ကေလးေတြ ေရကစားခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727