မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕တြင္ စည္ကားစြာ ေရကစားခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ သၾကၤန္ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ား

မဟာသႀကၤန္ အတက္ေန႔မွာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕မွာ စည္ကားစြာ ေရကစားခဲ့ၾကၿပီး သၾကၤန္ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727