ေတာင္ႀကီးတြင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း အ၀ီစိတြင္းမ်ားမွ ေရ၀ယ္သူမ်ားသျဖင့္ ေရကားမ်ား တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ၾကရ (ရုပ္သံ)

ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ သႀကၤန္ကာလအတြင္း အ၀ီစိတြင္းေတြကေန ေရ၀ယ္ယူသူ မ်ားျပားတာေၾကာင့္ ေရကားမ်ား တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ေရ၀ယ္ယူခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727