ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း လူရာေပါင္းမ်ားစြာက ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ (ရုပ္သံ)

ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွာအယ္အာဆတ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း လူရာေပါင္းမ်ားစြာက ၿမဳိ႕ေတာ္ဒမာစကတ္တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727