အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနားျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုတြင္ ေထာင္တြင္းဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၇ ဦးဒဏ္ရာရ (ရုပ္သံ)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနားျပည္နယ္ရွိ လံုၿခဳံေရးအဆင့္အျမင့္ဆံုး အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုတြင္ ေထာင္တြင္းဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၇ ဦးဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လုိ႔ အာဏာပိုင္ေတြက ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727