မေလးရွားႏုိင္ငံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လန္ကာ၀ီေဒသအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမဟာသီ ၀င္ေရာက္ေရြးေကာက္ခံမည္ (ရုပ္သံ)

မေလးရွားစစ္ျပန္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတဦးျဖစ္ခဲ႔သူ မဟာသီယာမိုဟာမတ္ဟာ လာမယ္႔အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ လန္ကာ၀ီအပန္းေျဖကၽြန္းအတြက္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔က အတိုက္အခံအဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727