ခ်င္းရိုးရာ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ မင္းတပ္ၿမိဳ႕က ခ်င္းရိုးရာအမ်ိဳးသားျပတိုက္မွာရွိတဲ့ ရွားပါးပစၥည္းေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727