ျမန္မာႏွစ္သစ္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္တြင္ ႏိုင္ငံအ၀န္းရွိ ဘုရားေစတီမ်ားတြင္ ဘုရားဖူးမ်ား စည္ကားၿပီး ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ ဇီ၀ိတဒါန ေဘးမဲ့လႊတ္ပြဲ၊ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲမ်ား၊ စတုဒီသာေကၽြးပြဲ က်င္းပ

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ၊ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္မွာ ႏိုင္ငံအ၀န္းရွိ ဘုရားေစတီေတြမွာ ဘုရားဖူးေတြနဲ႔ မ်ားျပားသလို ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ ဇီ၀ိတဒါန ေဘးမဲ့လႊတ္ပြဲ ၊သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲမ်ား၊ စတုဒီသာေကၽြးပြဲမ်ားလည္း ၿမိဳ႕အသီးသီးမွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727