ေတာင္ငူ-သံေတာင္ ကားလမ္းႀကီးေပၚ၌ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္တြင္ ေရပက္ ကစားၾကသူမ်ားျဖင့္ စည္ကား

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ငူ-သံေတာင္ ကားလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္မွာလည္း ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပသိေခ်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူမ်ား၊ ေရပက္ကစားၾကသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727