ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ကေလးၿမိဳ႕ ေတာင္ဖီလာေတာင္ေျခတြင္ စတုဒီသာေကၽြးသူမ်ား၊ ဘုရားေရသပၸယ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကား

ကေလးၿမိဳ႕ ေတာင္ဖီလာ ေတာင္ေျခတြင္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ စတုဒီသာေကၽြးသူမ်ား၊ ဘုရားေရသပ္ပယ္သူမ်ားႏွင့္ စည္ကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727