မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေမြးေန႔ပြဲမွာ ေမြးေန႔ရွင္ကို ထုိးႀကိတ္ ရုိက္ႏွက္မႈ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဗြီဒီယုိဖိုင္ ထြက္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စံုစမ္းစစ္ေဆး

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပခ်ိန္မွာ ေမြးေန႔ရွင္ကို ထိုးႀကိတ္ရိုက္ႏွက္မႈ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္ေတြ လူမႈကြန္ရက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ၿပီး လူၾကည့္မ်ားလာတာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727