ဓာတုလက္နက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဒူမာၿမဳိ႕သုိ႔ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ရုရွားတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေျပာၾကား

ဓာတုလက္နက္နဲ႔ တုိက္ခုိက္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲမႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမဲ့ ဓာတုလက္နက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ဟာဒူမာၿမဳိ႕သို႔ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္မွာ ေရာက္ရွိလာမယ္လို႔ ရုရွားတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727