မဟာသႀကၤန္ကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သႀကၤန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမႈအခင္း ၉ မႈျဖစ္ပြားကာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃ မႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့

မဟာသႀကၤန္ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ သႀကၤန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာမႈခင္း ျဖစ္ပြားမႈမွာ ယခင္ႏွစ္က ၁၂ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ၉ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ သံုးမႈ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727