ေမာင္ေတာ ရခိုင္႐ိုးရာသႀကၤန္ကို ျမန္မာနွစ္ဆန္းတစ္ရက္တြင္ စတင္က်င္းပ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရဲ႕ ရခိုင္႐ိုးရာသႀကၤန္ကို ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာနွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727