ကမာၻတစ္၀ွမ္း ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ရုရွားအစိုးရ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ ေျပာဆို

ကမာၻတစ္၀ွမ္းက အစိုးရေအဂ်င္စီေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ကြန္ပ်ဴတာ Routers ေတြ၊ Firewalls ေတြနဲ႔ အျခားကြန္ယက္ ဆက္စပ္ကိရိယာေတြမွာ ရုရွားတို႔က ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္တို႔က ဧၿပီလ ၁၆ ရက္မွာ စြပ္စြဲေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727