ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ အက်ဥ္းသား ၈၅၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္မွာ ရန္ကုန္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ အပါအ၀င္ မႏၱေလး အုိးဘိုေထာင္၊ စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္ စတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးကေန အက်ဥ္းသား ၈၅၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္လာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727