ေရွးအစဥ္အဆက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေႏြကာလ ေရတြင္းဆယ္ယူမႈ ကုသိုလ္ကို ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္တြင္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ကုသိုလ္အျဖစ္ ရပ္ကြက္မ်ားအလိုက္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ၊ စတုဒီသာေကၽြးပြဲမ်ား က်င္းပတာေတြ ျပဳလုပ္သလို စုေပါင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ၊ ေရတြင္းဆယ္ယူ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္မႈကို မႏၱေလးနဲ႔ ကယားျပည္နယ္က ေနရာအခ်ိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727