ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမယ္ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

▬ သြားၾကားထိုးတံရယ္ ခ်ည္လံုးရယ္နဲ႔ ျခင္းေတာင္းေလးရက္မယ္

သြားၾကားထိုးတံေလးေတြရယ္ သိုးေမြးခ်ည္ရယ္ကို သံုးၿပီး Handmade ျခင္းေတာင္းလွလွေလးကို ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ ဆိုတာကို ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ “ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမယ္” က႑ေလးကေန တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123