ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

Pregnancy Yoga

• မိခင္ေလာင္းမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္၀န္ (၃) လ မွ (၇) လေလာက္အထိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားက်င့္ႏိုင္တဲ့ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ Yoga Land မွ ဆရာမ ႏွင္းႏွင္းျဖဴက ေလ့က်င့္နည္းစနစ္မ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742