ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းသည္ အာဏာပိုင္တို႔၏ အလြဲအမွားမ်ားကို ေထာက္ျပဆန္႔က်င္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ေ၀ဖန္


ၿငိမ္းစုစြာ စုေ၀ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းဟာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္နဲ႔ အာဏာပိုင္တို႔ရဲ႕ အလြဲအမွားေတြကို ေထာက္ျပ ဆန္႔က်င္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734