ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ခႏၶာကိုယ္ကို ေအးသြားေစႏိုင္မယ့္ အသက္ရႈေလ့က်င့္ခန္း

• ျပင္ပရာသီဥတု ပူေနခ်ိန္ေတြမွာသာ ေလ့က်င့္ေပးရပါမယ္။

• ရာသီဥတုပူေနခ်ိန္ေတြမွာ က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ၀မ္းတြင္းအပူဓာတ္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။

• အဆုတ္အေအးမိေနခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီက်င့္စဥ္ကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722