ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

Backbending Yoga Pose

• ေယာဂေလ့က်င့္သူေတြအေနနဲ႔ ေက်ာေနာက္ေကြး ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို နည္းစနစ္မွန္မွန္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ရမယ္ဆိုတာကို Yoga Land မွ ဆရာမ ႏွင္းအိျဖဴက ျပသေပးထားပါတယ္။

• ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာရိုးေက်ာျပင္ၾကြက္သားေတြကို ေပ်ာ့ေျပာင္း သန္မာေစပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739