ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုတူကူးခ်ေနမႈေတြအေပၚ ဒီဇိုင္နာ ျပည္စိုးေအာင္ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

” ျမန္မာ ၀တ္စံုမွာသာ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္နဲ႔ တီထြင္လို႔ရေပမယ့္ အေနာက္တိုင္း ၀တ္စံုေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားဒီဇိုင္နာေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈေတြနဲ႔ ဆင္တူမႈေတြ ရွိေနဦးမွာပါ “

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720