စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္းတြင္ရွိသည္႔ ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားအား ေလ႔လာ ဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင္႔လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန ေလ႔လာ ဆန္းစစ္မႈ တစ္ရပ္ကုိ ေခ်ာင္းဦးျမိဳ႕နယ္ေရႊေလွေက်းရြာမွာ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720