ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ ေလးခု အသစ္ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႕ခြဲ မွဴးရံုး သံုးရံုး တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ကာ ခြဲျခားမႈမရွိပဲ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟု ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္းဦးေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဘက္ေဒသျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ ေလးခု အသစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႕ခြဲမွဴးရံုးသံုးရံုး တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ကာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိပဲ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႕ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636