ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စားပြဲထိုး၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသားကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသားကို ဆက္လက္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလို စားပြဲထိုး၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသားကို စတင္စစ္ေဆး

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စားပြဲထုိး၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသားကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တယ္လို႔ဆုိတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ပို္င္ရွင္ အမ်ိဳးသားကုိ ေမလ (၁၆) ရက္က ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ဆက္လက္ ရံုးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739