ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Mobile Payment စနစ္ကုိအသုံးျပဳျပီး ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ ေငြေပးေငြယူက႑မ်ားတြင္ အသုံးျပဳခြင့္ရရန္အဆုိအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

ေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Mobile Payment စနစ္ကုိ အသုံးျပဳျပီး ဌာနဆုိင္ရာေတြရဲ႕ ေငြေပးေငြယူ က႑ေတြမွာ အသုံးျပဳခြင့္ရရန္အဆုိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739