ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပီးစီးေနျပီျဖစ္ျပီး လာမည့္ ၂၁၀၉ ဧျပီလတြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္

ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈမွာ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လုပ္ငန္းေတြ ျပီးစီးေနျပီျဖစ္ျပီး အသစ္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံအရ လာမယ့္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဧျပီလ(၁)ရက္ေန႔မွာ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ျပီး စတင္အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739