ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံသည္ ေဂ်ရုစလင္ၿမဳိ႕သို႔ သံရုံးေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္သည့္ ဒုတိယေျမာက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာ

ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံဟာ အစၥေရးႏုိင္ငံဆုိင္ရာသံရုံးကို ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေဂ်ရုစလင္ၿမဳိ႕ကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ အလြန္အမင္း အျငင္းပြားဖြယ္ သံရုံးေျပာင္းေရႊ႕မႈေနာက္လုိက္ကာ ဒုတိယေျမာက္ သံရုံးေျပာင္းေရႊ႕တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720