ကိုေပါက္ေျပာတဲ့ သူ ့ဘ၀ အစ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ က်ြန္ေတာ္က အႏုပညာေလာက ထဲ မေရာက္ခင္က ၀န္ထမ္းသားသမီးျဖစ္တယ္။
အဆင္မေျပတဲ့ ဘ၀ ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတယ္။ ေအာက္ေျခ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ သရုပ္ေဆာင္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အေထာက္အကူျပဳခဲ့တယ္။ ၀မ္ေရွာ့တြင္ခံု မွာ သရုပ္ေေဆာင္မယ္ဆိုလည္း ကိုယ္တိုင္ လုပ္ခဲ့ဖူးေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ ေလွေလွာ္ငါးဖမ္း အလုပ္လည္း လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,743