တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနရမႈေၾကာင့္ သၾကားဝယ္လိုအား မ်ားလာၿပီး ေစ်းျမင့္တက္လာ

ျပည္တြင္းထြက္သၾကားကို ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တင္ပို႔ေနတာေၾကာင့္ ဝယ္လိုအားမ်ားလာၿပီး ေစ်းတက္လာတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သၾကားႏွင့္ၾကံထြက္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း (မႏၱေလး) က သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739