ကေလး၀ ႏွင့္ ေမာ္လုိက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ ေျမခခဲ့ၿပီး ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္ဆီးခဲ့

ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေမာ္လုိက္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ ေျမခခဲ့ၿပီး ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးခဲ့ကာ တိရစာၦန္တစ္ခ်ိဳ႕ ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739