၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ မိသားစုေနအိမ္အပါအ၀င္ ၎ႏွင္႔ပတ္သက္ေနသည့္ ေနရာငါးခုကို မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ

မေလးရွားရဲေတြဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇတ္ရဲ႕ မိသားစုေနအိမ္အပါအ၀င္ သူနဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ႔ ေနရာငါးခုကို ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညနဲ႔ ၁၇ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းေတြမွာ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720