ေဟာင္ေကာင္ရုပ္သံ Now TV မွ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ေပက်င္းတြင္ ရဲမ်ား၏ ဖမ္းဆီးမႈခံံခဲ႔ရ

ေဟာင္ေကာင္ရုပ္သံ Now TV မွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးဟာ ေပက်င္းမွာ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က လူ႔အခြင္႔အေရးေရွ႕ေနတစ္ဦးကို အင္တာဗ်ဴးဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ရဲေတြရဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈခံခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739