အေမရိကန္ပို႔ကုန္မ်ားကုိ တန္ျပန္အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရ ခ်ိန္ဆေန

အေမရိကန္မွ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံကုိ တင္သြင္းေနတဲ့ ပို႔ကုန္ေတြအေပၚ အခြန္တိုးၿမွင့္ေကာက္ခံသြားဖို႔ ဂ်ပန္အစိုးရက ခ်ိန္ဆေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739