အရက္ခ်က္စက္ရံုမ်ားသည္ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကို တိုက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးလ်က္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အရက္ခ်က္စက္ရံုေတြဟာ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ တပ္ဆင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ရမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ညြႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း တပ္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေတြကို အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ လယ္ေျမေတြ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ အတြင္းသို႔ တိုက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ေနတဲ့အတြက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးလ်က္ရွိတယ္လို႔ လိႈင္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739