ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ တပ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ပထမႀကိမ္ေျမာက္ ေနာင္ေတာင္းသံဃာ့ညီလာခံ က်င္းပ

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမဳိ႕ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ တပ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ေနာင္ေတာင္း ဗုဒၶေကာလိပ္ေက်ာင္း ေရစက္ခ်ႏွင့္ ေနာင္ေတာင္းညီလာခံ၊ ရဟန္းခံျခင္း ရွင္အပါး ၁၀၀၀ ျပဳျခင္း သီလရွင္အပါး ၅၀၀ ဝတ္ျခင္း အလွဴေတာ္မဂၤလာပြဲကို ေမလ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္ထိ သံုးရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739