ဥပါဒါန္ ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားအတြက္ (၁၅) ႏွစ္နီးပါး ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ဒါရိုက္တာဗန္းႀကီး (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ “ဒီဇာတ္ကားရခဲ့တာဟာ ထူးျခားမႈေတြနဲ႔ ရခဲ့တာပါဆိုတဲ့” ဒါ႐ိုက္တာဗန္းႀကီးက သူ႔အေနန႔ဲ ဒီဇာတ္ကားက တစ္ေယာက္ေယာက္ေစခိုင္းသလို ခံစားရတယ္ ဒါေၾကာင့္႐ိုက္ျဖစ္သြားတာပါဆိုတာကို အခုလိုေျပာျပထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734