ေတးေရး စိုးလင္း ေတးသီခ်င္းမ်ားစုစည္း သီခ်င္းေခြ ထြက္ရွိ္မည္ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ေတးေရး စိုးလင္း ေရးသားထားတဲ့ သီခ်င္းမ်ားစုစည္းၿပီး သီခ်င္းေခြထြက္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သီခ်င္းအေႏွးေလးေတြ အဓိကပါ၀င္မယ္လို႔ ေတးေရး စိုးလင္းမွ ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734