စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းမွာ အခြန္ႏွင့္မကင္းေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၾကေသာ္လည္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းမွာ လုပ္လို႔ရ၍ လုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ အခြန္နဲ႔မကင္းေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ထံ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းမွာ လုပ္လို႔ရလို႔ လုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ ၀က္လက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734