ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္လအတြင္း တစ္လီတာက်ပ္ ၅၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းျမင့္တက္လာ

ဧၿပီလေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေတြရဲ႕ ေစ်းမွာတစ္လီတာ ၁၀ က်ပ္၀န္းက်င္ႏႈန္းနဲ႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလ ၁၇ ရက္ ေပါက္ေစ်းနဲ႔ယွဥ္ရင္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းေတြဟာ တစ္လီတာက်ပ္ ၅၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းျမင့္လာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734