အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား ေသဆုံးရမႈနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အမင္း စိတ္ထိခုိက္ရေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေျပာၾကား

ဂါဇာကမ္းေၿမာင္ေဒသနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားေသဆုံးကာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အမင္း စိတ္ထိခုိက္ရေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734