စီမံ/ဘ႑ာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရံုးတက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ ဒု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းအား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (စစစ) မွ စစ္ေဆးျခင္းရွိ၊ မရွိ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ပါရွိတဲ့အတိုင္းသာ သိရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းဟာ ရံုးတက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734