“ရန္ကုန္တိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁)” စာအုပ္ျပဳစုရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိမႈေၾကာင့္ ဖ်ာ၀င္ခင္းသလိုျဖစ္ေနသည္ဟု စုိက္ပ်ိဳးေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁)” စာအုပ္ကိုျပဳစုရာမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႔ရွိရတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဖ်ာ၀င္ခင္းသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ရွိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734