စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က ေပးထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္တန္ေအာင္ ထားေပးရမည္ဟု တိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးမွ ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြဟာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဘက္က ေပးထားတဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ တန္ေအာင္ ထားေပးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရုံးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးျမင္႔ထြန္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734